Kalipso je ponudila Odiseju izbor između besmrtnosti i zemlje njegovog rođenja. On odbija besmrtnost. U tome možda leži čitav smisao Odiseje.

Alber Kami, Sveska IV (januar 1942 - septembar 1951)

 


Po svemu sudeći, budućnost - da ne kažem: opstanak - Jugoslavije kao države postaje nesiguran, pa samim tim i od najveće važnosti.

Milovan Đilas u pismu Josipu Brozu Titu, predsedniku Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 20. marta 1967