Napomena autora

Ova knjiga predstavlja izbor iz mojih eseja objavljenih u periodu od 1994. do 2004. Ostavljen je redosled kojim su izlazili, budući da su povezani sa događajima - prvenstveno ratovima, bombardovanjima i proterivanjima - koji donekle slede jedni iz drugih. Najteže pitanje je istovremeno i nastavak moje knjige Raspad i nada: Eseji, članci i intervjui, 1991-1994 (Princip, Beograd 1995), u kojoj su tekstovi takođe poređani hronološki.

Na velikoj većini eseja u ovom izboru pravljene su samo manje lektorske ispravke i stilska poboljšanja. Nekoliko eseja je prošireno ili su im delovi menjani, i na kraju svakog od njih mogu se naći objašnjenja u čemu i koliko se razlikuju od prve objavljene verzije. Kod svih eseja se podaci o njima nalaze na kraju teksta. Korisno je pogledati ih na početku čitanja - na primer, često je za razumevanje eseja važno kada je napisan.

Svi prevodi su moji, čak i onih eseja koje su prethodno drugi preveli. Budući da sam mnoge eseje pisao ne samo za naše čitaoce, već i za strance, morao sam da spominjem i ono što je našem čitaocu poznato. Naslove delova u esejima ponekad su davali strani urednici. Najčešće bi mi ih poslali pre objavljivanja i ja bih ih prihvatio. Sada mi se čini da sam bio previše popustljiv prema njihovim naporima da šaljivošću tih naslova privuku pažnju čitalaca.

Od eseja do eseja, neke cifre se malo razlikuju. Razlike su uzrokovane time što su se cifre koje su mediji i stručni časopisi objavljivali menjale kroz vreme. Ove razlike ipak nikada nisu bile toliko velike da bi uticale na moje analize i zaključke.

U svim esejima u ovoj knjizi, kada pišem o južnoslovenskim muslimanima, koristim malo „m", mada to često nije bio slučaj kada su tekstovi kod nas objavljivani, budući da se u našim novinama i časopisima obično koristi veliko „M". Već sam u „Napomeni autora" u Raspadu i nadi izneo uverenje da bi trebalo prihvatiti izraz „Bošnjaci".

A. Đ. Beograd, juli 2005.