BELEŠKA O ALEKSI ĐILASU

         Aleksa Đilas je rodjen 1953. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je filozofiju u Beogradu, Beču i Gracu, magistrirao političke nauke i sociologiju na Londonskom univerzitetu, Birkbek koledž, a doktorirao sociologiju na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke.

Priredio je s Vanetom Ivanovićem zbirku eseja Demokratske reforme (London, 1982) i Zbornik o ljudskim pravima (London, 1983). Autor je studije Osporavana zemlja: jugoslovenstvo i revolucija (Beograd, "Književne novine", 1990). Ova knjiga objavljena je 1991. godine u Sjedinjenim Američkim Državama kod Harvardske univerzitetske štampe (izdanje u mekom povezu 1995). Priredio je i zbirku eseja Srpsko pitanje (Beograd, "Politika", 1991). Intervjui koje je dao jugoslovenskoj štampi 1990. i 1991. sabrani su pod naslovom Razgovori za Jugoslaviju (priređivač Mirjana Kalezić, predgovor Latinka Perović; Novi Sad, Prometej, 1993). Raspad i nada, izbor iz njegovih eseja i članaka, objavljen je 1995. godine (priređivač Mirjana Kalezić; Beograd, Princip).

Zbog tekstova koje je objavljivao, knjiga koje je priređivao i podrške disidentima i političkim zatvorenicima u Jugoslaviji, nije mogao da dolazi u zemlju između 1980. i 1990. godine. Dobio je politički azil u Velikoj Britaniji.

Objavio je u jugoslovenskim, evropskim i američkim časopisima i novinama oko sto članaka i eseja o jugoslovenskoj politici i istoriji. Njegovi tekstovi pojavljivali su se izmedju ostalog u Spektejtoru, Njujork tajmsu, Nju ripablik, Forin afers, Prospektu, Komentariju, Granti i Neksusu. Držao je predavanja na desetak evropskih i američkih univerziteta. Od 1986. do 1992. izdavao je s Kornelijom Gerstenmajer nemački tromesečnik Kontinent (Forum Istok-Zapad), posvećen politici i kulturi Istočne Evrope.

Bio je 1984-85 gostujuci naučni saradnik Instituta za primenjena socijalna istraživanja na univerzitetu Keln. Od 1987. do 1993. bio je naučni saradnik Univerziteta Harvard. U toku jeseni 2000. bio je gostujući naučni saradnik na Vudrou Vilson medjunarodnom centru u Vašingtonu.

Aleksa Đilas objavljuje i prozu i poeziju. Njegova priča-esej Izgnanstvo i povratak izašla je u izdanju Nova (Beograd, 1995). Isti izdavač objavio je i dve zbirke njegovih kratkih eseja, Kraj veka: Sukobi medju narodima i demokratija u 1996. i 1997. godini (1998) i Novi vek: Sukobi medju narodima i demokratija u 1998. i 1999. godini (2000).

Zbirka pesama Otvorena kutija sna objavljena je 2005.

Beogradski izdavač Artist objavio je iste godine izbor iz njegovih dužih eseja pod naslovom Najteže pitanje.

Aleksa Đilas živi u Beogradu sa suprugom i dvoje dece.