ЗАТОЧЕНИ ЛАВ


У великом парку
Сунчају се младе жене.

Из зоолошког врта,
Снажан као сунце,
Лав посматра
Кожу сјајну као његови зуби,
Косу густу као његова грива,
Тела која се спајају с травом.

За некога ко никада не путује
Лав много разуме.