Успомени на моје родитеље и куму Милицу -
„твој мали народ"