МОСТ


Он ће дуго градити мост.

Када мост буде сазидан, потећи ће река.

Сешће на ограду и почети да пеца.

После много откинутих удица и замршених
струкова,

Упецаће рибу у чијој ће утроби наћи прстен.

Испао му је једном давно у реку која није
постојала,

Док је прелазио мост којег није било.