Издавач књиге Отворена кутија сна је њен аутор и штампана је у офсет техници, на стограмском бездрвном папиру, у тиражу од деведесет и девет нумерисаних примерака од којих је ово